Nạp tiền trong bao lâu sẽ cập nhật điểm?

Thông thường nạp tiền với đầy đủ thông tin chính xác ( tài khoản nhận, số tiền, lời nhắn ), hệ thống sẽ cập nhật điểm ngay lập tức.

Đôi lúc có thể xảy ra trì hoãn từ hệ thống chuyển bên ngoài, mặc dù tài khoản chuyển tiền của Bạn đã bị trừ tiền, nhưng bên thứ ba (Ngân hàng, MoMo, ZaloPay….) chưa chuyển tiền vào tài khoản nhận của 777loc thì hệ thống vẫn chưa thể cập nhật điểm cho Bạn. Khi tài khoản nhận đã vào tiền thì điểm game sẽ được cập nhật ngay.

Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp dẫn đến cập nhật điểm bị trễ hoặc không cập nhật điểm như :

  • Nhập sai nội dung lời nhắn >>> Liên hệ ngay CSKH 24/7 hỗ trợ kiểm tra, thường mất khoảng 30 phút
  • Bạn chuyển khoản sai số tiền >>> Liên hệ ngay CSKH 24/7 hỗ trợ kiểm tra, thường mất khoảng 30 phút. 777loc sẽ căn cứ số tiền thật nhận được cập nhật điểm cho Bạn
  • Bạn chuyển khoản sai địa chỉ >>> Không thể cập nhật
  • Ngân hàng hoặc các Cổng Ví điện tử bảo trì >>> Sau khi bảo trì xong sẽ kiểm tra cập nhật điểm, phụ thuộc vào thời gian bảo trì của Ngân hàng và Ví điện tử
  • Chuyển tiền khác ngân hàng >>>Thường phải chờ vài giờ đồng hồ. Vì vậy, nếu chuyển tiền khác ngân hàng, Bạn hãy chọn Chuyển khoản nhanh 24/7 để có thể cập nhật điểm ngay nhé.

 

3/5 - (2 votes)