2. Các loại tỷ lệ cá cược thể thao phổ biến

Hiện nay có một số các tỷ lệ cược chính như sau :

CN : Tỷ lệ cược CN

INO : Tỷ lệ cược INDO

US : Tỷ lệ cược US

DEC : Tỷ lệ cược Decimal

MY : Tỷ lệ cược MALAY

5/5 - (2 votes)