KYC là gì?

KYC (Know Your Customer) có nghĩa là Biết khách hàng của bạn, đây là một bước của quy trình để xác định và xác minh danh tính của khách hàng khi tham gia vào mở tài khoản tại hệ thống của 777loc. Giấy tờ để xác minh KYC gồm có những loại chứng từ sau :

  • Căn cước công dân
  • Giấy phép lái xe
  • Hộ chiêu
  • Thẻ ngân hàng
  • Sao kê giao dịch ngân hàng
5/5 - (2 votes)