CÁCH LẤY LINK HOẶC MÃ QR MỜI BẠN BÈ

Bước 1 đăng nhập vào tài khoản bấm chọn trung tâm của tôi ở góc phải

Bước 2 bấm chọn mục mã giới thiệu, chọn coppy để sao chép link đăng ký hoặc chọn mã QR để lưu mã rồi gửi cho bạn bè đăng ký

4.2/5 - (37 votes)