Hướng dẫn đăng ký Tài khoản trên Ứng dụng Binance

  1. Cách đăng ký Binance:

Bạn có thể đăng ký tài khoản Binance bằng địa chỉ email, số điện thoại hoặc tài khoản Apple/Google trên ứng dụng Binance chỉ với vài thao tác.

Cách đăng ký tài khoản cá nhân trên ứng dụng Binance?

1. Mở ứng dụng Binance và nhấn vào [Đăng ký / Đăng nhập].
2. Nhấn vào [Tạo tài khoản Binance].
3. Chọn phương thức đăng ký. Bạn có thể đăng ký bằng địa chỉ email, số điện thoại và tài khoản Apple hoặc Google. Mở rộng từng hộp thả xuống bên dưới để xem hướng dẫn từng bước tương ứng.
Lưu ý: Vui lòng chọn loại tài khoản cẩn thận. Sau khi đăng ký, bạn không thể thay đổi loại tài khoản. Nếu bạn muốn tạo tài khoản pháp nhân, vui lòng tham chiếu các bước trong tab “Tài khoản pháp nhân”.
Đăng ký bằng email/số điện thoại:
4. Nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn. Đọc và đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật. Chọn hộp để xác nhận và nhấn vào [Tiếp theo].
5. Bạn sẽ nhận được một mã xác thực gồm 6 chữ số trong email hoặc điện thoại. Nhập mã này trong vòng 30 phút và nhấn vào [Gửi].
6. Sau đó, tạo một mật khẩu an toàn cho tài khoản của bạn. Mật khẩu của bạn phải chứa ít nhất 8 ký tự, bao gồm ít nhất một chữ cái viết hoa và một chữ số. Nhấn vào [Tiếp theo].
7. Xin chúc mừng! Bạn đã tạo thành công tài khoản Binance.
Nếu bạn được giới thiệu đến Binance qua liên kết giới thiệu, mã giới thiệu sẽ được tự động điền và bạn sẽ thấy dấu tích màu xanh lá cây và [Đã liên kết] bên cạnh. Nếu mã không hợp lệ, bạn có thể chỉnh sửa mã hoặc nhập mã khác. Xin lưu ý, sau khi mã giới thiệu được liên kết với tài khoản của bạn, mã giới thiệu sẽ không thể sửa đổi được. 
Bạn cũng có thể chọn nhận thông tin cập nhật tiếp thị bằng cách bật nút.
Nhấn vào [Tiếp theo], sau đó bạn sẽ được chuyển hướng để hoàn tất xác minh danh tính. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập Cách xác minh danh tính cho tài khoản cá nhân.
3. Chọn phương thức đăng ký. Bạn có thể đăng ký bằng địa chỉ email, số điện thoại và tài khoản Apple hoặc Google. Mở rộng từng hộp thả xuống bên dưới để xem hướng dẫn từng bước tương ứng.
Lưu ý: Vui lòng chọn loại tài khoản cẩn thận. Sau khi đăng ký, bạn không thể thay đổi loại tài khoản.
Đăng ký bằng tài khoản Apple/Google:
4. Chọn [Tiếp tục với Apple] hoặc [Tiếp tục với Google]. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập vào Binance bằng tài khoản Apple hoặc Google.
5. Đọc và đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật. Chọn hộp để xác nhận và nhấn vào [Tiếp theo].
6. Xin chúc mừng! Bạn đã tạo thành công tài khoản Binance.
Nếu bạn được giới thiệu đến Binance qua liên kết giới thiệu, mã giới thiệu sẽ được tự động điền và bạn sẽ thấy dấu tích màu xanh lá cây và [Đã liên kết] bên cạnh. Nếu mã không hợp lệ, bạn có thể chỉnh sửa mã hoặc nhập mã khác. Xin lưu ý, sau khi mã giới thiệu được liên kết với tài khoản của bạn, mã giới thiệu sẽ không thể sửa đổi được. 
Bạn cũng có thể chọn nhận thông tin cập nhật tiếp thị bằng cách bật nút.
Nhấn vào [Tiếp theo], sau đó bạn sẽ được chuyển hướng để hoàn tất xác minh danh tính. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập Cách xác minh danh tính cho tài khoản cá nhân.
Để bảo vệ tài khoản, bạn nên bật tối thiểu 1 lớp xác thực 2 yếu tố (2FA).
5/5 - (1 vote)