Kiểm tra thông tin và số liệu line của bạn ?

Vào TRUNG TÂM ĐẠI LÝ chọn mục QUẢN LÝ THÀNH VIÊN có thể kiểm tra đại lý và thành viên hiện đang trực thuộc line của bạn


Có thể lựa chọn & tìm kiếm theo yêu cầu: Báo cáo của cấp dưới/tên hội viên/Chi tiết

 

Đánh giá bài viết