LÀM THẾ NÀO ĐỂ LẬP TÀI KHOẢN GAME

Lưu trình thao tác đăng ký tài khoản

 1. Mở giao diện đăng ký, lựa chọn Đăng ký tài khoản
 2. Nhập tài khoản game
 3. Nhập mật khẩu, nhập lại mật khẩu
 4. Nhấn vào “Đăng ký”


Lưu trình thao tác đăng ký số điện thoại

 1. Mở giao diện đăng ký, lựa chọn Đăng ký số điện thoại
 2. Nhập số điện thoại (10 số,số đầu tiên bắt buộc là số 0),nhấn vào “Nhận”
 3. Sau khi nhận mã xác minh, nhập mã xác minh
 4. Nhấn vào “Đăng ký”

Chú ý

 1. Nhập đủ 10 số điện thoại, số đầu tiên bắt buộc là số 0
 2. Mã xác nhận có thể cung cấp thông qua phương thức gọi điện, vui lòng nghe điện thoại
 3. Do vấn đề về mạng nên mã xác minh có thể gửi chậm, vui lòng chờ đợi 2-4 phút
 4. Mã xác minh có hiệu lực trong vòng 5 phút, sau khi nhận được mã xác minh vui lòng nhanh chóng hoàn thành xác minh

Những vấn đề thường gặp FAQ

Q1: Khi xuất hiện thông báo số điện thoại không hợp lệ, phải làm thế nào?


Khi thông báo này xuất hiện, vui lòng kiểm tra số điện thoại nhập đã chính xác hay chưa

 

5/5 - (2 votes)