LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHẬN MÃ KHUYẾN MÃI?

Miêu tả:Lưu trình nhận thưởng mã khuyến mãi

Lưu trình nhận thưởng

  1. Vị trí nhận thưởng: Tài khoản của tôi>>Điểm thưởng>>Mã khuyến mãi
  2. Nhập mã khuyến mãi

Câu hỏi thường gặp
Q1:Tại sao không nhận được mã khuyến mãi?

  1. Điền sai mã khuyến mãi, vui lòng xác nhận chính xác mã sau khi điền
  2. Một số điện thoại chỉ có thể nhận thưởng 1 lần
  3. Một tài khoản chỉ có thể nhận thưởng 1 lần 

 

 

5/5 - (4 votes)