LÀM THẾ NÀO KHI QUÊN MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP

Thông qua tin nhắn tìm lại mật khẩu

 1. Mở giao diện đăng nhập, nhấn vào “Quên mật khẩu”
 2. Mở giao diện số điện thoại, nhập số điện thoại
 3. Nhấn vào “Nhận”,lấy mã xác minh
 4. Nhập mã xác minh và mật khẩu nạp tiền
 5. Nhấn vào “Xác nhận”

Thông qua email tìm lại mật khẩu

 1. Mở giao diện đăng nhập, nhấn vào “Quên mật khẩu”
 2. Mở giao diện email, nhập tên tài khoản đăng nhập và tài khoản email
 3. Mở email, kiểm tra email “Đặt lại mật khẩu”
 4. Sao chép mật khẩu mới
 5. Quay về giao diện đăng nhập, sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập
 6. Sau khi đăng nhập, điền mật khẩu mới

Lưu ý

 1. Nhập số điện thoại có 10 số, số đầu tiên bắt buộc có số 0
 2. Mã xác minh có thể sẽ được gửi về thông qua hình thức gọi điện, vui lòng nghe điện thoại
 3. Do vấn đề về mạng nên mã xác minh có thể sẽ gửi chậm, vui lòng chờ đợi 2-4 phút

Vấn đề thường gặp FAQ

Q1:Phải làm thế nào nếu không nhận được mã xác minh

 1. Vui lòng kiểm tra xem số điện thoại nhập vào có phải là số điện thoại cần xác minh hay không
 2. Sau khi kiểm tra xong nếu vẫn không nhận được mã xác minh, vui lòng liên hệ CSKH 
4.6/5 - (14 votes)