LÀM THẾ NÀO NHẬN THƯỞNG HOẠT ĐỘNG ĐIỂM DANH MỖI NGÀY

ĐIỂM DANH MỖI NGÀY TẶNG ĐỒNG VÀNG

Quy tắc hoạt động

Thời gian hoạt động:Dài hạn
Nội dung hoạt động: Mỗi ngày sau khi đăng nhập đến trung tâm giải thưởng điểm danh, nhận ngay tích điểm (đồng vàng) điểm danh.
Điều kiện nhận thưởng: Liên kết số điện thoại

Lưu trình tham gia

  1. Đi đến trung tâm điểm danh, “Trung tâm của tôi>>Điểm thưởng>>Điểm danh”
  2. Nhấn vào “Điêm danh”,điểm đồng vàng tự động cập nhật

Lưu ý

  1. Cần phải xác minh số điện thoại mới có thể nhận thưởng đồng vàng, hướng dẫn xác minh số điện thoại
  2. Điểm đồng vàng tích lũy từ 3000 trở lên có thể đổi thưởng, 3000 điểm=3000VND=3điểm game
  3. Cấp VIP càng cao, nhận điểm đồng vàng càng nhiều. Chế độ VIP
4.5/5 - (40 votes)