Tôi đã trở thành đại lý chính thức của web và đã có 10 thành viên. Nếu trong tháng chỉ có 2 thành viên đặt cược thì có được rút hoa hồng không?

Điều kiện nhận hoa hồng đại lý gồm hai điều như sau (cần thỏa mãn cả hai điều kiện) :

  1. Trong tháng duy trì ít nhất 5 thành viên tích cực
  2. Đại lý nào không thỏa mãn 5 thành viên tích cực, hoa hồng sẽ tích lũy sang tháng sau. (Nếu trong tháng phát sinh thua lỗ, căn cứ vào cách tính hoa hồng đại lý đã chọn để khấu trừ, tích lũy vào tháng sau. Nếu trong tháng có lợi nhuận, vào 5 tây hoặc 20 tây sẽ tính toán phát hoa hồng cho tài khoản của bạn.)
4.2/5 - (9 votes)