Hướng dẫn cách đổi mật khẩu đăng nhập

  • Bước 1 : Tại giao diện chính bấm chọn biểu tượng đầu người có chữ tài khoản ở góc dưới bên phải
  • Bước 2 : Tại mục tài khoản chọn mục tài khoản an toàn
  • Bước 3 : Tại đây, bấm chọn mục đặt lại mật khẩu đăng nhập, sau đó điền mật khẩu đăng nhập cũ và 2 lần mật khẩu mới bấm xác nhận là xong

5/5 - (2 votes)