Cách thanh toán hoa hồng cho đại lý

 Web sẽ kết toán hoa hồng mỗi nửa tháng vào các ngày 5 và 20 trong tháng. Kết toán xong có thể rút tiền trực tiếp từ tài khooản.

5/5 - (1 vote)