Định nghĩa một user hợp lệ như thế nào ?

User phải đăng ký tài khoản 777loc từ link liên kết của bạn. Là người chơi lần đầu đăng ký tại 777loc và nạp tiền 70 nghìn VND, phát sinh cược liên tục 3 ngày sẽ được tính là thành viên hợp lệ của bạn.

3.5/5 - (2 votes)