Hướng dẫn đổi mã PIN (Mật khẩu rút tiền)

Các bước cài đặt mật khẩu rút tiền:

  1. Vào Tài khoản>> Tài khoản an toàn, nhấn vào “Mật khẩu rút tiền
  2. Nhập mật khẩu rút tiền, nhập lại mật khẩu rút tiền
  3. Nhấn vào “Hoàn thành”

Các bước thay đổi mật khẩu rút tiền:

  1. Vào Tài khoản>> Tài khoản an toàn, nhấn vào “Mật khẩu rút tiền”
  2. Nhập mật khẩu rút tiền hiện tại
  3. Nhập mật khẩu rút tiền mới, nhập lại mật khẩu mới
  4. Nhấn vào “Hoàn thành”

Lưu ý

  1. Mật khẩu rút tiền bao gồm 6-16 chữ số, không chứa các ký tự đặc biệt
  2. Nếu như còn vấn đề khác, vui lòng liên hệ CSKH


3.4/5 - (5 votes)