Hướng dẫn thiết lập câu hỏi bảo mật

Thiết lập câu hỏi bảo mật:

Vào trung tâm của tôi , sau đó vào tài khoản của tôi – chọn câu hỏi bảo mật thiết lập câu hỏi bảo mật của bạn — nhấn Xác nhận

2.7/5 - (3 votes)